Aleksandra Reimann

 
Aleksandra Reimann – literaturoznawca, recenzent, adiunkt. Zajmuje się zjawiskami artystycznymi z zakresu intermedialności oraz korespondencją sztuk, szczególnie w jej muzyczno-literackich aspektach. Autorka książki pt. „Muzyczny styl odbioru tekstów literackich. J. Iwaszkiewicz – S. Barańczak – J. M. Rymkiewicz - S. Grochowiak”, a także redaktorka (wraz z A. Grodecką) monografii autorstwa Barbary Kasprzakowej „Pejzaż akustyczny”. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, a także w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „Polonistyce”, „Frazie” i in.