Sylabusy I

 

Sylabusy wg standardów z 2012 roku (tzw. nowe - obowiązują dla I roku od 2012/2013, w latach następnych – dla kolejnych roczników):


1.) Studia Licencjackie:


Przedmioty pomocnicze:


Planowanie, diagnoza, ewaluacja:

Metodyka nauczania studia licencjackie    -    pobierz!


Metodyka:

Metodyka nauczania studia licencjackie    -    pobierz!


Metodyka nauczania – zasady egzaminowania:

Zasady egzaminowania    -    pobierz!

Spis lektur podstawowych i uzupełniających obowiązujących na egzamin z metodyki:

Lektura podstawowa studia licencjackie    -    pobierz!

Lektura uzupełniająca studia licencjackie    -    pobierz!

Literatura dziecięca:

Literatura dziecięca studia licencjackie    -    pobierz!
2.) Studia Magisterskie:

2.1.) Specjalność pełna:


Przedmioty pomocnicze:

Psychologia ogólna i rozwojowa II etapu edukacyjnego, specjalność pełna    -    pobierz!

Psychologia rozwojowa III i IV etapu edukacyjnego, specjalność pełna    -    pobierz!

Technologie informacyjne, specjalność pełna    -    pobierz!

Emisja głosu, specjalność pełna    -    pobierz!


Metodyka:

Metodyka nauczania studia magisterskie pełne    -    pobierz!


Metodyka nauczania – zasady egzaminowania:

Zasady egzaminowania    -    pobierz!

Spis lektur podstawowych i uzupełniających obowiązujących na egzamin z metodyki:

Lektura podstawowa studia magisterskie, specjalność pełna    -    pobierz!

Lektura uzupełniająca studia magisterskie, specjalność pełna    -    pobierz!
2.2.) Specjalność uzupełniająca:


Przedmioty pomocnicze:

Psychologia rozwojowa III i IV etapu    -    pobierz!


Metodyka:

Metodyka nauczania studia mgr uzupełniające    -    pobierz!


Metodyka nauczania – zasady egzaminowania:

Zasady egzaminowania    -    pobierz!

Spis lektur podstawowych i uzupełniających obowiązujących na egzamin z metodyki:

Lektura podstawowa studia magisterskie, specjalność uzupełniająca    -    pobierz!

Lektura uzupełniająca studia magisterskie, specjalność uzupełniająca    -    pobierz!