Sylabusy II

 

Sylabusy wg standardów z 2004 roku (tzw. stare):

Sylabusy nauczania z metodyki:

Treści programowe studia I stopnia – filologia polska - specjalizacja nauczycielska:    -    pobierz!

Treści programowe studia magisterskie pełne – filologia polska - specjalizacja nauczycielska:    -    pobierz!

Treści programowe studia magisterskie uzupełniające – filologia polska - specjalizacja nauczycielska:    -    pobierz!

Spis lektur obowiązujących na egzamin z metodyki - studia I i II stopnia    -    pobierz!