Sylabusy III

 

Sylabusy indywidualne wg standardów z 2004 i 2012 roku:

Sylabusy nauczania z metodyki:

Sylabus studia licencjackie II rok sem. zimowy 2015/16 (dr A.Podemska-Kałuża)  nowy    -    pobierz!

Sylabus studia licencjackie II rok sem. letni 2015/16 (prof. J.Kaniewski, mgr P.Miecznik)  nowy    -    pobierz!

Sylabus studia licencjackie II rok sem. zimowy 2015/16 (prof. J.Kaniewski, mgr P.Miecznik)  nowy    -    pobierz!

Sylabus studia magisterskie (prof. J.Kaniewski)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 3 rok 2 sem. studia licencjackie (dr B.Stefaniak)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia licencjackie (dr B.Stefaniak)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 2 sem. studia licencjackie dla grupy dr B.Stefaniak  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia licencjackie (prof. J.Kaniewski, mgr M.Mytko)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 2 sem. studia licencjackie (prof. J.Kaniewski, mgr M.Mytko)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia licencjackie (mgr B.Niklewicz)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 2 sem. studia licencjackie (prof. J.Kaniewski, mgr B.Niklewicz)  nowy    -    pobierz!

Sylabus seminarium dyplomowe studia licencjackie (prof. J.Kaniewski)    -    pobierz!

Sylabus 1 rok 1 sem. studia magisterskie pełne (mgr M.Mytko, prof. J.Kaniewski)    -    pobierz!

Sylabus 1 rok 2 sem. studia magisterskie pełne (mgr M.Mytko, prof. J.Kaniewski)    -    pobierz!

Sylabus 1 rok studia licencjackie niestacjonarne (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 3 rok 1 sem. studia licencjackie (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 1 rok studia magisterskie niestacjonarne (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia magisterskie uzupełniające (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia licencjackie (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 2 sem. studia licencjackie (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 3 rok 2 sem. studia licencjackie (dr B.Stefaniak)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia licencjackie (dr D.Mrozek)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia magisterskie uzupełniające (dr D.Mrozek)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok studia licencjackie wykłady (dr K.Koc)    -    pobierz!

Sylabus 3 rok studia licencjackie wykłady (dr K.Koc)    -    pobierz!

Sylabus- nauczanie literatury i języka polskiego 3 rok 1 i 2 sem. (prof. B.Gromadzka, mgr B.Niklewicz)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. gr.1 studia licencjackie 2012-2013 (dr W.Wantuch)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 2 sem. gr.1 studia licencjackie 2012-2013 (dr W.Wantuch)    -    pobierz!

Sylabus 1 rok 2 sem. gr.4 studia magisterskie uzupełniające 2012-2013 (dr W.Wantuch)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. gr.2 studia licencjackie 2015-2016 (dr A.Gis)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. gr.1 i gr.2 studia magisterskie 2015-2016 (dr A.Gis)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 1 rok studia magisterskie niestacjonarne 2015-2016 (dr A.Gis)  nowy    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. gr.3 studia licencjackie 2012-2013 (dr A.Gis)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok studia licencjackie niestacjonarne 2012-2013 (dr A.Gis)    -    pobierz!

Sylabus 3 rok 1 sem. gr.3 studia licencjackie 2012-2013 (dr A.Gis)    -    pobierz!

Sylabus 1 rok 2 sem. studia magisterskie uzupełniające (dr A.Reimann)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia magisterskie uzupełniające (dr A.Reimann)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 2 sem. studia magisterskie uzupełniające (dr A.Reimann)  nowy    -    pobierz!

Sylabus - emisja głosu - studia pełne (dr A.Reimann)    -    pobierz!

Sylabus 3 rok 1 i 2 sem. gr. 8 studia stacjonarne (prof. A.Grodecka)    -    pobierz!

Sylabus 2 rok 1 sem. studia licencjackie stacjonarne (dr A.Podemska-Kałuża)    -    pobierz!Sylabusy dotyczące aspektów prawnych:

Sylabus: Prawo oświatowe 3 rok 1 sem. studia licencjackie stacjonarne (dr A.Podemska-Kałuża)    -    pobierz!

Sylabus: Prawne aspekty zawodu nauczyciela 1 rok 2 sem. studia licencjackie stacjonarne (dr A.Podemska-
Kałuża)    -    pobierz!

Sylabus: Prawne aspekty zawodu nauczyciela 1 rok 2 sem. studia magisterskie stacjonarne 2015 (dr A.Podemska-
Kałuża)    -    pobierz!Planowanie, diagnoza i ewaluacja:

Sylabus: Planowanie, diagnoza i ewaluacja 3 rok 2 sem. studia licencjackie stacjonarne (dr W.Wantuch-
dr B.Udzik)    -    pobierz!Teksty kultury:

Sylabus: Czytanie tekstów kultury - studia licencjackie stacjonarne (dr A.Reimann)    -    pobierz!

Sylabus: Semiotyka tekstów kultury - studia licencjackie stacjonarne (dr A.Reimann, dr B.Stefaniak)    -    pobierz!Nauczanie fakultetów:

Sylabus fakultetu: Emocje w edukacji polonistycznej (prof. A.Grodecka)    -    pobierz!

Sylabus fakultetu: Między chorałem, rockiem a hip hopem... Popkultura a edukacja polonistyczna
(prof. M.Kwiatkowska-Ratajczak)    -    pobierz!

Sylabus fakultetu: Metodyka błądzenia (dr W.Wantuch)    -    pobierz!

Sylabus fakultetu: Po co nam opowieści? (perspektywa narracyjna) (dr D.Mrozek)    -    pobierz!

Sylabus fakultetu: Kultura popularna (dr R.Kochanowicz)    -    pobierz!