Profesjonalizm - personalizacja - praktyka. Program kształcenia studentów specjalności nauczycielskiej na kierunku Filologia polska UAM, nr POWR.03.01.00-00-KN05/18.

 

 

06.11.2019          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - lista zakwalifikowanych.

 

                              Specjalność nauczycielska - lista zakwalifikowanych - otwórz.

 

 

25.10.2019          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - terminy rozmów kwalifikacyjnych.

 

                              Specjalność nauczycielska - terminy rozmów kwalifikacyjnych - otwórz.

 

 

01.10.2019          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - prezentacja.

 

                              Specjalność nauczycielska - prezentacja - otwórz.

 

 

15.01.2020          Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - prezentacja.

 

                              Specjalność nauczycielska - prezentacja - otwórz.

 

 

23.01.2020          Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - terminy rozmów kwalifikacyjnych

 

                              Specjalność nauczycielska - terminy rozmów kwalifikacyjnych - otwórz.