Profesjonalizm - personalizacja - praktyka. Program kształcenia studentów specjalności nauczycielskiej na kierunku Filologia polska UAM, nr POWR.03.01.00-00-KN05/18.

 

 

23.11.2020          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - lista zakwalifikowanych.

 

                              Specjalność nauczycielska - lista zakwalifikowanych - otwórz.

 

 

02.06.2020          Ankieta dla uczestników Projektu.

 

                              Uwaga! Szanowni Państwo, tych z Państwa, którzy do 16 czerwca nie pojawią się po odbiór komputera i                     nie będą mogli wypełnić ankiety, poproszę o wypełnienie jej elektronicznie i wysłanie pod adres:                              jerzykaniewski@o2.pl Zapewniam, że ankiety będą drukowane, co pozwoli na zachowanie anonimowości.                              Do Państwa na każdym z poziomów studiów adresowana jest jedna ankieta, proszę wybrać odpowiednią                              i wypełnić. Dziękuję. prof. Jerzy Kaniewski

                              Ankieta 1 - studia licencjackie - pobierz.

                              Ankieta 1 - studia magisterskie - pobierz.

 

 

28.05.2020          Rozpoczynamy użyczanie laptopów 13,3" HP Probook 430 G6 dla studentów specjalności                               nauczycielskiej w ramach naszego projektu.

 

                              Użyczanie laptopów 13,3" HP Probook 430 G6 - informacja - otwórz.

                              Umowa laptop 13,3" HP Probook 430 G6 - plik do pobrania - otwórz.

                              Uwaga! Umowę drukujemy dwustronnie koniecznie w 2 egzemplarzach.

                              Regulamin laptop 13,3" HP Probook 430 G6 - plik do pobrania - otwórz.

                              Instrukcja pierwszego logowania się do usługi Office 365 – studenci - otwórz.

                              Uwaga! Jeśli nasze dotychczasowe (stare) hasło główne spełnia wymogi opisane w w/w instrukcji to nie                               zaczynamy od jego zmiany, lecz przechodzimy od razu do punktu 6.)

 

 

16.03.2020          Specjalność nauczycielska - harmonogram wsparcia - zajęcia zdalne.

 

                              Specjalność nauczycielska - harmonogram wsparcia - zajęcia zdalne - otwórz.

 

 

20.02.2020          Specjalność nauczycielska - harmonogram wsparcia - plany zajęć dla studentów studiów                               licencjackich oraz magisterskich.

 

                              Specjalność nauczycielska - harmonogram wsparcia - plany zajęć - otwórz.

 

 

12.02.2020          Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - lista zakwalifikowanych.

 

                              Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - lista zakwalifikowanych - otwórz.

 

 

30.01.2020          Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - terminy rozmów kwalifikacyjnych w lutym.

 

                              Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - terminy rozmów kwalifikacyjnych - otwórz.

 

 

15.01.2020          Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - prezentacja.

 

                              Specjalność nauczycielska - studia licencjackie - prezentacja - otwórz.

 

 

06.11.2019          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - lista zakwalifikowanych.

 

                              Specjalność nauczycielska - lista zakwalifikowanych - otwórz.

 

 

25.10.2019          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - terminy rozmów kwalifikacyjnych.

 

                              Specjalność nauczycielska - terminy rozmów kwalifikacyjnych - otwórz.

 

 

01.10.2019          Specjalność nauczycielska - studia magisterskie - prezentacja.

 

                              Specjalność nauczycielska - prezentacja - otwórz.